Статьи в научных ВАКовских изданиях

Тема статті 7: ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ ІЗ ЦЕРВІКАЛЬНИМ ТИПОМ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ЗАСОБАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАСТИЧНОГО БАЛЕТУ

Автор статті: Мельніченко Ю. В.

Анотація: У статті розкрито особливості корекції фізичного розвитку дошкільнят із цервікальним (шийним) типом рухових порушень засобами горизонтального пластичного балету як інноваційної форми танцювально-рухової арт-терапії.

Тема статьи 3: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ КОРЕКЦИОННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО БАЛЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Автор статьи: Мельниченко Ю. В.

Аннотация: Проблема нарушений опорно-двигательного аппарата (ОДА) сегодня остаётся весьма актуальной. В дошкольных образовательных учреждениях и начальной школе преобладающее число детей имеют различные двигательные нарушения. В настоящей статье предпринята попытка рассмотрения основных методов коррекционного горизонтального пластического балета (или пластик-шоу), как формы атр-терапии для детей с нарушениями ОДА.

Тема статті 2: ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНІНГІВ З КОРЕКЦІЙНОГО ПЛАСТИК-ШОУ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЩО МАЮТЬ РУХОВІ ПОРУШЕННЯ

Автор статті: Мельніченко Ю. В.

Анотація: Здійснено аналіз літературних джерел вітчизняних та зарубіжних оздоровчих систем. Виявлено основні теоретико-методологічні постулати, на яких базуються ці системи. На їх основі сформульовано модифіковані (доповнені) принципи організації тренінгів з корекційного пластик-шоу (горизонтального пластичного балету) як інноваційної форми арт-терапії для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА).

Місце та дата виходу статті: Кіровоград – 2014.

Тема статті 1: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПЛАСТИЧНОГО БАЛЕТУ (ПЛАСТИК-ШОУ) ЯК ФОРМИ АРТ-ТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Автор статті: Мельніченко Ю. В.

Анотація: У статті представлені теоретичні основи корекційного горизонтального пластичного балету (ГПБ) як інноваційної форми арт-терапії для дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату (ОРА). Зроблено критичний аналіз доступних літературних джерел різних оздоровчих систем з досліджуваної проблематики. Визначено проблеми наукових пошуків гармонійного фізичного розвитку дітей, які раніше не були достатньою мірою висвітлені попередніми дослідниками.

Сформульовані основні принципи побудови системи тренінгів з пластик-шоу, які допоможуть педагогам у практичних заняттях з корекції рухових порушень в дошкільних навчальних закладах. Визначено можливості природного (еволюційного) підходу до фізичного розвитку дітей (що відображає онтогенетичну логіку розвитку немовляти в послідовності від горизонтальних положень до вертикальних), значення вібраційно-хвильових рухів в тулубі та кінцівках (надають оздоровчий вплив), застосування предметності і образності в рухово-театралізованих тренінгах для дітей з руховими порушеннями засобами арт-терапії у формі корекційного пластик-шоу. Обґрунтовано, що в центрі перетину таких важливих напрямків, як Педагогіка, Спорт і Мистецтво, завжди повинна знаходитися необхідність зберігати і примножувати Здоров'я дошкільників. Відзначено також, що в основі тренінгів з корекційного пластик-шоу лежить переважне використання лежаче-горизонтованих поз і вправ як найбільш доступних, адекватних і оптимальних для корекції наявних у них рухових порушень різних типів. Окреслено подальші перспективи дослідження можливостей оздоровчих систем (включаючи арт-терапевтичні) для корекції фізичного розвитку дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату.

Місце та дата виходу статті: Київ – 2014.