Программы и методические рекомендации

Казкова фізкультура. Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.

Авторська інноваційна програма “Казкова фізкультура” (видання друге, доповнене і перероблене) ґрунтується на принципі гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових режимів: від лежачо-горизонтальних положень (лежачи, на чотирьох, сидячи) до вертикалізованих функціонально-тренувальних (лазіння, біг, стрибки).

Пластик-шоу для беременных (третий триместр)

Автор: Ефименко Ю. В. 

В пособии изложен апробированный материал в форме плана-сценария-методички по горизонтальному пластическому балету для беременных (третий триместр).

Пластик-шоу-класик

Автор – Юлія Бойко.

У цій методичці представлено основи унікальної естетико-оздоровчої системи, розробленої М. М. Єфименком (Україна), яка називається горизонтальним пластичним балетом. Вона існує вже 23 роки і довела свою ефективність у тренуванні й оздоровленні дітей та дорослих. Одним з головних концептуальних положень цієї технології являється авторський постулат «Йди за логікою природи», яким передбачається еволюційна послідовність виконання рухів: від лежачо-горизонтованих положень до вертикальних.

Горизонтальный пластический балет для беременных (третий триместр и послеродовой период)

Настоящая брошюра продолжает серию работ библиотечки «Цветок Жизни», посвященных подготовке к рождению новой жизни. В предыдущем выпуске мы рассмотрели особенности первого и второго триместра беременности и специфику авторского горизонтального пластического балета для беременных на этих сроках.

Горизонтальный пластический балет для беременных

В данной работе предпринята попытка осуществления разработки научно-методических основ и конкретных практических комплексов пластик-шоу для беременных, одного из актуальнейших направлений авторского горизонтального пластического балета.

В брошюре рассмотрены особенности коррекционно-профилактического тренинга для женщин в первом и втором триместрах беременности.